Reklam- & Profilmaterial

Profilera ditt företag, förening eller organisation med produktmedia av god kvalitet. Vi kan ta fram nästan vilka produkter som helst från visitkort till kläder och presentreklam.  

Reklam- och Profilmaterial är produkter som profilerar ditt företag, förening eller organisation gentemot personal, kunder och omgivning. Idag pratar man om Produktmedia som samlingsnamn för företagsreklam med tryck. Inom begreppet produktmedia ryms olika begrepp som presentreklam, profilprodukter, profilkläder, arbetskläder, profilreklam, giveaways, reklamartiklar, företagsprofilering, merchandise, och företagspresenter (företagsgåvor). Produktmedia delas ofta in i Profilprodukter, Presentreklam och Merchandise

Genom ett brett, upparbetat nätverk av leverantörer kan vi ta fram nästan vilka produkter som helst till konkurrenskraftiga priser. Vi skickar alltid digitala korrektur/skisser på kläderna som måste godkännas av dig innan vi startar produktionen.

Kom in och diskutera dina idéer, vi hjälper gärna till att hitta exakt rätt produkt för ditt varumärke!

Vi är också stolta partners till Åland United, och levererar alla deras matchkläder.