Dekaler och etiketter

Snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt. Dekaler och etiketter är printvärldens kameleonter! Från små etiketter på rulle till dekaler som täcker en hel fasad, vi printar allt till dig

Dekaler används för att fånga uppmärksamheten vid t ex försäljningskampanjer och utsmyckning, och varningstexter. Skuren text är en klassisk variant av dekalen, där formskurna element placeras på t ex fönster och skyltar. Etiketter används för att förmedla viktig information såsom adresser, produktinformation och innehåll. Vi har material för användning inomhus eller utomhus, tillfälligt eller permanent, för applicering på mängder av olika material och ytor.