IMO-Skyltar

För att fylla säkerhetskraven på sjön krävs IMO-skyltning. Vi lagerhåller och producerar skyltar enligt standard, både efterlysande och med nödbelysning. 

IMO (International Maritime Organization) är ett FN-organ med ansvar för säkerhet inom sjöfart. Alla fartyg i kommersiell trafik ha skyltning av utrymningsvägar, säkerhetsutrustning osv. enligt IMOs standard. Vi producerar skyltar enligt denna standard, både sådana som belyses av nödbelysning och efterlysande, som avger ljus i minst en timme efter att omgivande ljuskällor slocknat.