MyEyes bildarkiv Ab

"Jag, som fotograf, är nöjd med servicen som jag fått hos Cainby då de alltid har haft möjlighet att hjälpa till med snabba leveranser som har hållit mycket god kvalitet."

Daniel Eriksson, Fotograf.

Daniel Eriksson fotograf och ägare av MyEyes bildarkiv Ab.

Jag, som fotograf, är nöjd med servicen som jag fått hos Cainby då de alltid har haft möjlighet att hjälpa till med snabba leveranser som har hållit mycket god kvalitet. De kan printa på många olika sorters material och jag kan alltid komma in och diskutera mig fram till den bästa lösningen inför varje utställning eller jobb. 

För mer info besök www.foto.ax

© 2012 CAINBY ABNorrbölevägen 1, 22100 Mariehamn, Åland, FINLANDPhone: +358 18 214 11Order: order@cainby.comInfo: info@cainby.com