• Färg printer för ritningar.
  • Vår scanner kan ta in 914 mm på bredden och har ingen begränsning vad det gäller längd.
  • S/V printer för ritningar.

Kopiering

Du kan sedan få ritningen i digtalt format (som pdf- eller tif-filer) eller utprintad i önskat format i svart-vitt eller färg. 

Har du en gammal eller ny ritning som du vill ha kopior på? Kom in så fixar vi så många kopior du vill ha, vikta till A4-format eller ovikta. Om du har en fysisk ritning kan vi scanna in den åt dig. Vår scanner kan ta in 914 mm på breda original och har ingen begränsning vad det gäller längd. Det går även att scanna in original som är upp till 15 mm tjocka. Du kan sedan få ritningen i digtalt format (som pdf- eller tif-filer) eller utprintad i önskat format i svart-vitt eller färg. 

Om du har ritningen digitalt som pdf kan du maila den till kopiering@cainby.com  så kan vi snabbt och enkelt printa ut den till önskat format.

Om du har några frågor angående kopiering, scanning eller något annat är du välkommen att höra av dig per mail eller per tel. 529 911.

 

© 2012 CAINBY ABNorrbölevägen 1, 22100 Mariehamn, Åland, FINLANDPhone: +358 18 214 11Order: order@cainby.comInfo: info@cainby.com